Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/või praktilist tuge.

Kogemusnõustamise all mõistetakse sarnase kogemusega inimeste vahel toimuvat teadmiste ja kogemuste vahetust, mille käigus pakutakse emotsionaalset-sotsiaalset või praktilist tuge.  Keskmeks on inimesest aru saamine läbi kogemuse, emotsionaalse ja psühholoogilise valu. Südamlik vestlus inimesega, aitab välja uurida mis lahendusi inimene vajab ning koos välja mõelda tegevuskava.

Kogemusnõustaja kuulab, asub dialoogi ning jagab enda lugu. Põhialus on toetav suhe sarnase kogemustega inimestega. Kui inimesed vahetavad kogemusi, ei ole kõige olulisem omandatud info ja teadmised, vaid see, mida nad nad kogesid ning lood, mida nad jagavad teistega. Kogemusnõustaja võtab inimest sellisena nagu ta on, toetades teda tervenemisprotsessis ja aitab kohaneda suuremates süsteemides. Kogemusnõustamine põhineb vastatikusel toetusel ja usaldusel.

Mõistet “kogemusnõustamine” kasutatakse ka eneseabivaldkonnas, kus eneseabiorganisatsiooni või -grupi liikmed kohtuvad kui võrdsed, et anda üksteisele vastastikust tuge ja abi. Sellistel juhtudel märgib kogemusnõustaja isikut, kellel ei ole tugiisikuna rohkem ekspertteadmisi kui nendel, kellele ta abi osutab ning omavahelistes suhetes on kõik võrdsed.

Kogemusnõustamise osutamine teenusena eeldab, et kogemusnõustaja on saanud vähemalt esmase kogemusnõustamise alase väljaõppe ja kuulub meeskonda ja/või kovisioonigruppi.

Kes on kogemusnõustaja?

Professionaalne kogemusnõustaja on keegi kellel on läbi töötatud isiklik taastumise kogemus + kogemusnõustaja väljaõpe.

Kui on ainult kogemus, kuid puudub kogemusnõustaja väljaõpe, on tegemist lihtsalt inimesega, kellel on mingi väärtuslik kogemus. Ta saab oma kogemust jagada eraisikuna, kuid ta pole professionaal ega kogemusnõustaja. Kui on olemas mingit laadi nõustamisoskuste väljaõpe, kuid puudub või on professionaali kõrval läbi töötamata isiklik taastumiskogemus ning ta ei kasuta protsessis töövahendina oma taastumislugu, siis on tegemist muu tasandi professionaaliga, mitte kogemusnõustajaga.

Hinnakiri:
  • Individuaalne nõustamine – 35€ (1 h) / 45€ (1.5 h)

  • Telefoni/zoomi/skype vahendusel – 25€ (1 h) / 35€ (1.5 h)
  • Eesti Töötukassa koostööpartner