Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/või praktilist tuge.

Kogemusnõustamise all mõistetakse sarnase kogemusega inimeste vahel toimuvat teadmiste ja kogemuste vahetust, mille käigus pakutakse emotsionaalset-sotsiaalset või praktilist tuge.  Keskmeks on inimesest aru saamine läbi kogemuse, emotsionaalse ja psühholoogilise valu. Südamlik vestlus inimesega, aitab välja uurida mis lahendusi inimene vajab ning koos välja mõelda tegevuskava.

Kogemusnõustaja kuulab, asub dialoogi ning jagab enda lugu. Põhialus on toetav suhe sarnase kogemustega inimestega. Kui inimesed vahetavad kogemusi, ei ole kõige olulisem omandatud info ja teadmised, vaid see, mida nad nad kogesid ning lood, mida nad jagavad teistega. Kogemusnõustaja võtab inimest sellisena nagu ta on, toetades teda tervenemisprotsessis ja aitab kohaneda suuremates süsteemides. Kogemusnõustamine põhineb vastatikusel toetusel ja usaldusel.

Mõistet “kogemusnõustamine” kasutatakse ka eneseabivaldkonnas, kus eneseabiorganisatsiooni või -grupi liikmed kohtuvad kui võrdsed, et anda üksteisele vastastikust tuge ja abi. Sellistel juhtudel märgib kogemusnõustaja isikut, kellel ei ole tugiisikuna rohkem ekspertteadmisi kui nendel, kellele ta abi osutab ning omavahelistes suhetes on kõik võrdsed.

Kogemusnõustamise osutamine teenusena eeldab, et kogemusnõustaja on saanud vähemalt esmase kogemusnõustamise alase väljaõppe ja kuulub meeskonda ja/või kovisioonigruppi.

Kes on kogemusnõustaja?

Professionaalne kogemusnõustaja on keegi kellel on läbi töötatud isiklik taastumise kogemus + kogemusnõustaja väljaõpe.

Kui on ainult kogemus, kuid puudub kogemusnõustaja väljaõpe, on tegemist lihtsalt inimesega, kellel on mingi väärtuslik kogemus. Ta saab oma kogemust jagada eraisikuna, kuid ta pole professionaal ega kogemusnõustaja. Kui on olemas mingit laadi nõustamisoskuste väljaõpe, kuid puudub või on professionaali kõrval läbi töötamata isiklik taastumiskogemus ning ta ei kasuta protsessis töövahendina oma taastumislugu, siis on tegemist muu tasandi professionaaliga, mitte kogemusnõustajaga.

🪷Kui koondada kogu oma energia teiste probleemidele, ei jää oma elu elamiseks eriti palju energiat.
🪷Muretsedes ja sundmõtteid mõeldes, ei suuda Sa probleeme lahendada, eemaldud iseendast.
🪷Sa veenad ennast, et viimane asi, mida Sa soovid, et keegi Sinu elus toimuvast teada saaks, sest Sa arvad, et Sind ei mõistetaks.
🪷Sa ei pruugi aimata, kui palju on Sinu ümber teisi samasuguses väljapääsmatus olukorras inimesi, kes elavad läbi täpselt samu emotsioone nagu Sinagi.
🪷Ainus inimene, keda Sa nüüd või üldse kunagi muuta saad, oled Sina ise! 🥰
🪷Kontrollides mõtteid, mida Sina mõtled ja seda, kuidas Sina elusündmustele reageerid, hakkad juhtima oma saatust.
🪷Ja kui Sa kohandad oma käitumist vaid selle nimel, et motiveerida teisi inimesi oma käitumist muutma siis on see järjekordne katse valitseda teiste inimestega üle, mis ei tööta.
🪷Muutused on vajalikud ennekõike Sulle endale, mitte teistele.
HEA ASJAD EI JUHTU  ILMA VALU  JA VAEVATA, ISEENESEST.  KUID  SELLE ASEMEL, ET JAANALINNU  KOMBEL PEAD LIIVA ALLA  PEITA, ON SUL VÕIMALUS ARENEDA JA  TEHA  MIDAGI  UUT 💖
Hinnakiri:
  • Individuaalne nõustamine – 40€ (1 h) / 55€ (1.5 h)

  • Telefoni/zoomi/skype vahendusel – 35€ (1 h) / 40€ (1.5 h)

  • Eesti Töötukassa koostööpartner